Tabulka 2

Tab. 1 – Účinek známých drog v experimentálních
modelech drogové závislosti
Experimentální Látky, které vykazují Látky, u nichž „posilující“
model „posilující“ účinek účinek nebyl v testu prokázán
Test „auto-aplikace“ Psychostimulancia Halucinogeny
(„self-administration“) (amfetamin, kokain), opiáty Kanabis (nejednoznačný účinek)
(morfin, heroin), disociativní
anestetika (PCP), barbituráty,
benzodiazepiny, ethylalkohol,
nikotin, rozpouštědla
Test „podmíněné Psychostimulancia Disociativní anestetika (PCP)*
preference místa“ (amfetamin, kokain), opiáty (navozují averzi k místu
(„conditioned place (morfin, heroin), podmíněnému drogou)*
preference“) benzodiazepiny, ethylalkohol,
nikotin, rozpouštědla
Test „schopnosti Prakticky všechny dosud
rozpoznání drogy“ známé drogy mají v testu
(discriminative-cue effect“) schopnost být zvířetem
rozpoznány mezi ostatními
Ohodnoťte tento článek!