Tabulka 2

Tab. 2 – Přehled rizikových a zátěžových faktorů žilní trombózy
Specifické rizikové faktory
narůstající věk (40 – 60, 60 – 70, > 70 let)
dlouhodobá imobilizace
předchozí projevy trombembolie v rodině nebo u nemocného
nadváha
žilní varixy
srdeční selhání
chronická obstrukční plicní nemoc
mozková příhoda
infekce tlustého střeva
nefrotický syndrom
fraktury pánve a dolních končetin
léčba estrogeny
Trombofilní zátěžové dispozice
defekt antitrombinu
defekt proteinu C
defekt proteinu S
APCR (faktor V Leiden – FVL)
variantní protrombin (PT20210A)
hyperhomocysteinéme (defekt MTHFR)
dysfibrinogenémie
defekt plazminogenu
Ohodnoťte tento článek!