Tabulka 2

Tab. 2 – Nozokomiální pneumonie
ETIOLOGIE Široké spektrum potenciálních patogenů, zejména
gramnegativní baktérie: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa aj.,
Staphylococcus aureus , anaeroby.
Výrazný vliv epidemiologické situace konkrétního oddělení,
až rozhodující u pacientů na ventilační podpoře, JIP
EPIDEMIOLOGIE Znalost lokální epidemiologické situace a stavu rezistence pro
volbu iniciální ATB léčby velmi důležitá
KLINICKÝ OBRAZ 1. Alterace celkového stavu pacienta, schvácenost
2. Zimnice, třesavka, horečka
3. Kašel, expektorace
4. Dušnost
5. Bolesti na hrudi pleurálního charakteru
6. Fyzikální nález
7. Ložiskové až infiltrativní stíny na skiagramu hrudníku
LABORATORNÍ 1. FW, KO + diff.
VYŠETŘENÍ 2. Mikrobiologické vyšetření: sputum
3. Skiagram hrudníku, tomogramy, event. CT
4. Bronchoskopie, event. BAL
5. Pertracheální odběr
DIFERENCIÁLNÍ 1. Tbc plic
DIAGNÓZA 2. Bronchioloalveolární karcinom
3. Plicní infarzace
4. Krvácení do plic
KOMPLIKACE Plicní absces, gangréna plíce, pleurální výpotek nebo empyém,
metastatické abscesy, bakteriální endokarditida, nefritida

KOMENTÁŘ:
Pro etiologickou diagnózu a racionální iniciální ATB léčbu je významný již výsledek mikroskopického vyšetření (Gram).
Odběr minimálně 2 hemokultur před zahájením ATB léčby.
Důležitý správný odběr sputa: expektorací, laváží, seškrabem, odsátím.
Laboratorní vyšetření – ad 4. pouze v případě, kdy nemocný nevykašlává
ad 5. pouze v případech, kdy není expektorace.
Ohodnoťte tento článek!