Tabulka 2

Tab. 1 – Seznam odborných společností, které se podílely na vzniku společných doporučení k prevenci ICHS v dospělém věku
Česká kardiologická společnost
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká společnost pro hypertenzi
Česká internistická společnost ČLS JEP
Česká diabetologická společnost
ČLS JEP
Společnost všeobecného lékařství
ČLS JEP
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
Česká obezitologická společnost
ČLS JEP
Česká angiologická společnost
Ohodnoťte tento článek!