Tabulka 2

Tab. 2 – Dyslipoproteinémie při syndromu
inzulínové rezistence
Kvantitativní odchylky
zvýšení triacylglycerolů (celkové, VLDL)
snížení HDL-cholesterolu
zvýšení volných mastných kyselin
zvýšení postprandiální lipémie
zvýšení apo B100
snížení apo A
snížení aktivity LPL
zvýšení aktivit HL a CETP
Kvalitativní změny
zmnožení velkých VLDL1
zvýšení malých denzních LDL
snížení poměru HDL2/HDL3
zvýšení oxidovaných LDL
Ohodnoťte tento článek!