Tabulka 2

Tab. 2 – Přehled příčin lymfadenopatie
Infekce
Virové: infekční mononukleóza (EBV), cytomegalovirus, infekční hepatitidy, postvakcinační lymfadenitidy, adenovirózy, herpes zoster, infekce HIV (AIDS), HTLV-1
Bakteriální: stafylokokové, streptokokové infekce, tuberkulóza, atypické mykobakteriózy, primární a sekundární syfilida
Chlamydiové: lymphogranuloma venereum
Protozoální: toxoplazmóza
Mykotické: histoplazmóza, toxoplazmóza
Parazitární: filariáza
Autoimunitní onemocnění pojivových tkání
Revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, dermatomyozitida, smíšená choroba pojiva, Sjögrenův syndrom
Hypersenzitivní reakce (iatrogenní)
Sérová nemoc
Léková hypersenzitivita: defenylhydantoin, karbamazepin, primidon, zlato, alopurinol, indometacin, sulfonamidy, peniciliny, gentamycin, griseofulvin, halotan, fenylbutazon, kyselina, erytromycin, tetracykliny, sulfasalazin, antithymocytární globulin, zlato, BCG, metyldopa a levodopa.
Reakce na implantovaný silikon
Vakcinace
Graf versus host disease u transplantovaných pacientů
Atypické lymfoproliferativní choroby (potenciálně maligní)
Angiofolikulární hyperplazie lymfatických uzlin (Castlemanova choroba)
Wegenerova granulomatóza
Granulomatózní choroby
Tuberkulóza, kryptokokóza, silikóza, beryllióza, nemoc z kočičího škrábnutí
Vzácné příčiny lymfadenopatie
Inflamatorní pseudotumor lymfatické uzliny,
Histiocytární nekrotizující lymfadenitida (Kikuchiho lymfadenitida)
Sinusová histiocytóza s masívní lymfadenopatií (Rosaiova-Dorfmanova nemoc)
Vaskulární transformace sinusů
Progresívní transformace germinálních center
Různé benigní příčiny lymfadenopatie
Hypertyreóza, sarkoidóza, dermatopatická lymfadenopatie, mukokutánní uzlinový syndrom (Kawasakiho choroba), tezaurismózy (Gaucherova choroba), Whippleova nemoc, hypertriglyceridémie a extramedulární hemopoéza
Maligní příčiny lymfadenopatie
Ohodnoťte tento článek!