Tabulka 2

Tab. 2 – Strategie péče o ránu
1. Diagnostika etiopatogeneze defektu, eventuálně mechanismus vzniku.
2. Provedení hlubokého debridementu až do živě krvácející tkáně, odstranění podminované tkáně, zajištění homeostázy.
3. Posouzení typu a velikosti defektu.
4. Začít s aplikací neadherentního, neokluzívního absorpčního krytí. Vyměňovat 1krát denně.
5. Jakmile je rána dobře granulována a dobře vaskularizována, použije se okluzívní krytí, které udrží defekt vlhký. Poučit nemocné o taktice výměny okluzívního krytí. Vyměňovat po 1–3 dnech. Upozornit na eventuální znaky zánětu.
Ohodnoťte tento článek!