Tabulka 20

Tab. 2 – Imunofenotyp nízce maligních B-lymfoproliferativních chorob
Znak SLVL B-CLL HCL variant HCL MCL PLL LPL FL LMZ
sIg + +(dim) + + + + + + +
cIg +/- +/- +/- +/- +/- +/-
CD5 – až +/- + +/- + -/+
CD10 -/+ +/-
CD11c +/- -/+ + + +/- +
CD19 + + + + + + + + +
CD20 + + + + + + + + +
CD22 +/- +cytopl. + + + + + + +
-surface
CD23 -/+ + -/+ -/+
CD25 -/+ + +/- -/+
CD43 + -/+
CD103 + +
TRAP + +
FMC7 +/- -/+ + + + +
SLVL = splenický lymfom s vilózními lymfocyty FL = folikulární lymfom
B-CLL = B-chronická lymfatická leukémie LMZ = lymfom marginální zóny
SLL = lymfocytární lymfom (smal cell lymphocytic lymphoma) sIg = povrchový imunoglobulin
MCL = lymfom plášťové zóny (mantle cell lymphoma) cIg = cytoplazmatický imunoglobulin
HCL = vlasatobuněčná leukémie (hairy cell leukemia) TRAP = tartrát rezistentní alkalická fosfatáza
PLL = prolymfocytární leukémie FMC7 = antigen B-lymfocytů
LPL = lymfoplazmocytoidní lymfom
+ = pozitivita ve ł 90 % případů -/+ = pozitivita v < 50 % případů
Ohodnoťte tento článek!