Tabulka 20

Tab. 2 – Počty ostatních rizikových faktorů u hypertoniků ve věku 18-64 let
Framinghamská studie
počet RF muži(%) ženy (%)
0 24,4 19,5
1 29,1 28,1
> 2 46,5 52,4
Ohodnoťte tento článek!