Tabulka 20

Tab. 1 – Nejčastější příčiny narušení pracovní schopnosti ve světě u obyvatelstva ve věku 15–44 let
(DALY – Disability Adjusted Life Years – roky ztracené morbiditou
a mortalitou). Absolutní hodnota DALY 419 144 let.
Pořadí Nemoc % celkového DALY
1. Unipolární deprese 10,3
2. Tuberkulóza 4,7
3. Následky dopravních nehod 4,7
4. Nadužívání alkoholu 3,5
5. Sebeporanění 3,5
6. Bipolární porucha 3,1
7. Následky válečných konfliktů 3,1
8. Následky násilí 3,1
9. Schizofrenie 3,0
10. Sideropenická anémie 3,0
Ohodnoťte tento článek!