Tabulka 20

Tab. 4 – Terapie ascitu u cirhotika
1. Při prvním záchytu hospitalizovat.
2. Dieta s omezením tekutin (1000 ml/den) a soli („neslaná“)
3. Diuretika:
spironolaktony (Verospiron, Aldactone) 400–800 mg/den
diuretika šetřící kalium (triamteren, amilorid)
furosemid 40–120 mg/den ve 2 dávkách
thiazidy (hydrochlorothiazid) 25–50 mg/den ráno
4. Ostatní opatření:
paracentéza
TIPS
transplantace jater
(peritoneovenózní shunt)
5. Zlepšit anabolické ladění organismu
Ohodnoťte tento článek!