Tabulka 20

Tab. 9 – Doporučení pohybové aktivity pro děti a adolescenty s hypertenzí(17, 18)
Pacient s významnou hypertenzí, ale bez známek orgánového poškození může provozovat všechny „kompetitivní“ (soutěživé) sporty. TK má být přeměřen minimálně 1krát za 2 měsíce k monitorování případných změn.
Děti s významnou hypertenzí bez orgánového poškození by měly omezit zvláště sporty se statickým zatížením, dokud další opatření nepovedou k normalizaci TK.
Děti s významnou hypertenzí, orgánovými změnami a dalšími přidruženými kardiovaskulárními poruchami musejí mít stanovený pohybový režim zcela individuálně v závislosti na závažnosti potíží.
Ohodnoťte tento článek!