Tabulka 20

Tab. 5 – Doporučení pro léčbu hypertenze u diabetiků
HT + diabetes bez komplikací ACE-I
HT + diabetes se známkami nefropatie ACE-I
HT + diabetes + st.p.IM ACE-I, BB
HT + diabetes + srdeční selhání ACE-I
HT + diabetes + asymptomatická dysfunkce ACE-I, BB
levé komory
HT + diabetes + ICHDK DHP II. generace, ACE-I
HT – hypertenze, ACE-I – ACE inhibitory, DHP – dihydropyridiny, BB – b-blokátory,
Ohodnoťte tento článek!