Tabulka 21

Tab. 3 – Rozdělení pacientů podle věku a pohlaví za rok 1997 v určených diagnózách
věk
diagnóza do 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur. nem. neur.
G45.x muži 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5 4 4 2 1
I60.x muži 0 0 2 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ženy 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
I61.x – I62.x muži 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 2 12 4 7 1 0 0
ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 1 12 5 4 1 0 0
I63.x – I66.x muži 1 0 0 0 5 4 22 3 50 4 90 14 127 14 56 2 2 1
ženy 0 0 0 0 1 1 7 5 21 4 94 16 208 23 123 14 4 0
I67.x muži 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 4 3 9 3 6 1 0 0
ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 7 13 13 4 3 1 1
Ohodnoťte tento článek!