Tabulka 21

Tab. 9 – ANCA
autoprotilátky ANCA
(anti-neutrophil cytoplasma antibodies)
protilátky proti cytoplazmatickým antigenům neutrofilů (ANCA) se nejčastěji vyskytují u systémových nekrotizujících vaskulitid a idiopatických rychle progredujících glomerulonefritid
Ohodnoťte tento článek!