Tabulka 21

Tab. 2 – Léky užívané při léčbě
afektivních poruch
(kodexové označení, firemní označení, obvyklá denní dávka v mg)
Antidepresíva
Antidepresíva I. a II. generace
amitriptylin Amitriptylin 75–200
dibenzepin Noveril 160–600
dosulepin Prothiaden 100–400
imipramin Melipramin 75–250
klomipramin Anafranil 75–225
maprotilin Ludiomil 75–150
mianserin Lerivon, Mianserin 60–90
nortriptylin Nortrilen 50–200
viloxazin Vivalan 150–300
SSRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
citalopram Seropram 20–40
fluoxetin Prozac, Deprex, Deprenon,
Floxet, Portal 20–40
fluvoxamin Fevarin 100–300
paroxetin Seroxat 20–50
sertralin Zoloft 100–200
tianeptin Coaxil 25–37,5
NaRI (inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu)
reboxetin Edronax 8–12
SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu)
venlafaxin Efektin 75–375
milnacipram Ixel 100–200
SARI (serotonin-2-antagonista a inhibitor zpětného vychytávání)
nefazodon Serzon 300–600
NDRI (inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu)
bupropion Wellbutrin 150–300
NaSSA (noradrenergní a specifická serotoninergní antidepresíva)
mirtazapin Remeron 15–45
IMAO (inhibitory monoaminooxydázy)
tranylcypromin Parnate 20–30
RIMA (reverzibilní inhibitory monoaminooxydázy)
moklobemid Aurorix 300–600
Extrakt z třezalky
Jarsin 300–900
Antimanika, thymoprofylaktika
uhličitan litný Lithium carbonicum, Contemnol 900–1800
karbamazepin Biston, Tegretol, Neurotop 400–1200
valproát sodný Everiden 900–2000
valpromid Dépamid 900–2400
klonazepam Rivotril 2–10
verapamil Lekoptin, Verapamil 40–120
Ohodnoťte tento článek!