Tabulka 21

Tab. 5 – Nepříznivé vedlejší účinky diuretik u cirhotika
Porucha Typ diuretika Opatření
Encefalopatie všechna vynechat diuretika
léčit encefalopatii
Prerenální hyperazotémie všechna vynechat diuretika
(hepatorenální syndrom) expandovat
plazmatický volum
Hypokalémie furosemid vynechat tato diuretika
thiazidy podat diuretika šetřící kalium
Hyperkalémie šetřící kalium vynechat tato diuretika
podat saluretika
Hyponatrémie furosemid osmotická diuretika
thiazidy snížit přívod vody
Svalové křeče furosemid suplementovat kalium,
thiazidy kalcium i magnézium
Gynekomastie hlavně snížit dávku,
Ohodnoťte tento článek!