Tabulka 21

Tab. 10 – Indikace farmakoterapie hypertenze v období dětství a dospívání
Závažná hypertenze akutního i chronického charakteru
Nefarmakologická opatření nevedou po 3 měsících k uspokojivému poklesu TK
Zvýšení TK nad hodnotu 95. percentilu pro věk, pohlaví a tělesnou výšku u jedinců s prokazatelnými známkami orgánového postižení
Ohodnoťte tento článek!