Tabulka 21

Tab. 4 – Klinické symptomy u akutních DMP
Skupina symptomů Symptomy
neurologické poruchy vědomí až kóma
ataxie
psychiatrické poruchy
extrapyramidové příznaky
gastrointestinální ataky zvracení
hepatomegalie
jaterní dysfunkce až selhání
kardiální arytmie
dilatační kardiomyopatie
srdeční selhání
svalové myoglobinurie
bolesti svalů
svalové křeče
hematologické tromboembolické příhody
projevy krvácení
jiné náhlé úmrtí
ataky dehydratace
ataky hyperventilace
Ohodnoťte tento článek!