Tabulka 22

Tab. 4 – Klinická klasifikace B-CLL, kterou publikoval Rai, a medián přežití pacientů v těchto stadiích
Stadium Znaky Medián přežití (roky)
0 pouze lymfocytóza v periferní krvi a kostní dřeni 12 – 15
I lymfocytóza a lymfadenopatie 9
II lymfocytóza a splenomegalie a (nebo) hepatomegalie 5
III lymfocytóza a anémie,
koncentrace hemoglobinu < 110 g/l < 1 – 2
IV lymfocytóza a trombocytopenie,
Ohodnoťte tento článek!