Tabulka 22

Tab. 9 – Příklady expozic u sociální fobie
zeptat se, kolik je hodin
zeptat se na cestu
začít rozhovor s novým pacientem
začít rozhovor ve vlaku
interview na ulici – zeptat se na 3 otázky
najíst a napít se před skupinou lidí
číst před skupinou
telefonovat na dopravní informace nebo do úřadu
přednést krátký přípitek
instruovat druhého
Ohodnoťte tento článek!