Tabulka 22

Tab. 3 – Doporučené formy léčby
afektivních poruch
Kdy léčit depresi v první linii, kdy poslat k psychiatrovi, kdy doporučit
hospitalizaci
Vhodnost léčby praktickým lékařem
Jasná diagnóza první nebo opakované depresívní epizody mírné nebo střední intenzity.
Již v minulosti byla epizoda zvládnuta bez psychiatrické intervence.
Pacient si přeje být léčen svým lékařem (možno si vyžádat psychiatrickou konzultaci).
Doporučení k psychiatrovi
Komplikovaný klinický obraz s komorbiditou (úzkostné stavy, návykové nemoci).
Těžká depresívní epizoda se suicidálními myšlenkami.
V minulosti si depresívní obtíže vyžádaly psychiatrickou intervenci.
Pacient si přeje být léčen specialistou.
Pacient trpí dalšími chorobami, jejichž léčba může ovlivňovat volbu antidepresív (např. podávaná antihypertenzíva, antiparkinsonika).
Doporučení k hospitalizaci
Vysoké riziko sebevraždy (pacient s detailním plánem, jak spáchat sebevraždu, somaticky nemocný, nadužívající návykové látky, žijící sám, v anamnéze suicidiální pokus, muž).
Výrazný útlum psychomotoriky (až stupor), odmítání příjmu jídla a pití.
Agitovaný stav s bludnou produkcí.
Ohodnoťte tento článek!