Tabulka 22

Tab. 2 – Rozdělení do stadií TNM a FIGO
Stage 0
Tis Carcinoma in situ (intraepitelový karcinom)
Stage I
T1 N0 M0 Tumor vulvy a/nebo perinea do 2 cm
Uzliny nehmatné
Stage II
T2 N0 M0 Tumor vulvy a/nebo perinea nad 2 cm
Stage III
T3 N0 M0 Tumor jakékoliv velikosti,
T3 N1 M0 šíření na uretru a/nebo pochvu, anus a/nebo
T1 N1 M0 jednostranné šíření do regionální uzliny
T2 N1 M0
Stage IV A
T1 N2 M0 Tumor postihující některou z následujících
T2 N2 M0 tkání: dolní uretra, sliznice měchýře, sliznice
T3 N2 M0 rekta, pánevní kosti a/nebo bilaterální
T4 XN M0 postižení uzlin
Stage IV B
XT XN M1 Jakákoliv vzdálená metastáza včetně
Ohodnoťte tento článek!