Tabulka 22

Tab. 7 – Terapie jaterní encefalopatie
1. Odstranění vyvolávajících faktorů
2. Upravit vodní a elektrolytovou rovnováhu (hlavně kalémii)
3. Dieta
Na začátku bez bílkovin
Energetický přísun hradit sacharidy
Postupné zvyšování přísunu bílkovin – hlavně mléčných, rybích či rostlinných
4. Ovlivnění hladiny amoniaku:
Bezbílkovinná dieta, klyzma
Nevstřebatelná antibiotika per os – neomycin,
metronidazol, vankomycin, Humatin
Syntetické disacharidy, které se ve střevě neštěpí:
laktulóza (45–180 ml/den podle tolerance)
Speciální formy aminokyselin – ornitin-aspartát, glutamát
Ovlivnit metabolismus aminokyselin podáváním
větvených aminokyselin (vysoký obsah VLI)
5. Snahy o ovlivnění činnosti GABA receptorů (zatím málo úspěšné)
Ohodnoťte tento článek!