Tabulka 22

Tab. 1 – Příklady nejčastěji používaných histomorfometrických parametrů
Parametry kostní struktury:
Kostní trabekulární objem – BV/TV (bone volume/ trabecular volume). Jde o procento objemu kostní dřeně, zaujímané trabekulární kostí.
Kortikální šířka – Ct. Wi – změřená šířka kortikální kosti v mm.
Šířka vytvořené strukturální kostní jednotky – W.Th (wall thickness), udávaná v mm. Vyjadřuje množství novotvořené kosti v prostorové, kostní strukturální jednotce, která byla osteoklasticky odstraněna (lyzována) a nově osteoblasty vystavěna.
Parametry kostní architektury:
Šířka trabekuly – Tb.Th, separace trabekul – Sp.Tb, udávají se v mm.
Počet trabekul na mm – N.Tb/mm je výrazem komplikovanosti, denzity stavby trabekulární kosti.
Nd-Nd, Nd-Tm, v Tm. Při této klasifikaci členitosti stavby trabekul (skeletonizace trabekul) se počítají vzdálenosti větvení trabekuly (node = uzel) k jeho dalšímu uzlu (Nd-Nd) nebo terminálu (Nd-Tm). Může se počítat N.Nd, počet uzlů, nebo vzdálenost mezi konci trabekuly, Tm-Tm.
Poměr počtu uzlů ku počtu terminálů N.Nd/N.Tm, vyjadřuje konektivitu trabekulární sítě.
Parametry kostní formace:
Statické:
Osteoidní objem – OV/BV, v procentech vyjádřené zastoupení osteoidní kosti v kostní dřeni.
Osteoidní povrch – OS/BS, procentuální vyjádření rozsahu osteoidního povrchu z celkového povrchu trabekul.
Osteoidní šířka – OS.Th, průměrná šířka osteoidního lemu v mm.
Dynamické:
Rychlost, obrat postupu mineralizační linie – MAR (marrow appositional rate), v mm vyjádřená průměrná vzdálenost mezi dvěma tetracyklinovými liniemi, které fluoreskují v preparátu kostní tkáně po předchozím podávání. Tetracyklin se podává podle standardního postupu.
Mineralizační povrch – LS/BS (labeled surface/bone surface), poměr mezi linií aktivní mineralizace značené a zviditelněné tetracyklinem a celkovým povrchem, vyjádřeným v procentech.
Parametry kostní resorpce:
Erodovaný povrch – ES/BS, vyjádření procenta povrchu, vykazující známky aktuální eroze v procentech celkového povrchu.
Počet osteoklastů – N.Oc/BS, počet osteoklastů na mm trabekulárního povrchu.
Derivované parametry:
Obrat kostní novotvorby – BFR/BS (bone formation rate/bone surface), udávané v mm3 /mm2/den, vyjadřuje množství nově mineralizované trabekulární kosti. Vypočítá se násobením rozsahu mineralizace (LS/BS) linie a rychlosti mineralizace (MAR).
Aktivační frekvence – BFR/W.Th (bone formation rate/wall thickness) – parametr udávající pravděpodobnost vzniku nové remodelující jednotky.
*PARFITT, AM., DREZNER, MK., GLORIEUX, FH., et al. Bone Histomorphometry: Standardisation of nomenclature, symbols and units. J Bone Miner Res, 1987, 6, p. 595–610.
Ohodnoťte tento článek!