Tabulka 22

Tab. 5 – Urgentní vyšetření u akutních stavů
Materiál Vyšetření
Moč zápach moči
barva moči
ketolátky
redukující látky
ketokyseliny
pH
sulfity
Brandova reakce
Na+, K+
urea, kreatinin
kyselina močová
Krev krevní obraz
anion gap
glukóza
Astrup
kyselina močová
hemokoagulační vyšetření
bilirubin
transaminázy
amoniak
laktát, pyruvát
3-OH butyrát, acetoacetát
Ohodnoťte tento článek!