Tabulka 23

Tab. 5 – Klinická klasifikace B-CLL, kterou publikoval Binet, a medián přežití pacientů v těchto stadiích
Stadium Znaky Medián přežití (roky)
A jsou splněny podmínky 1, 2, a 3 8
1) počet postižených oblastí menší než 3,
2) koncentrace hemoglobinu ł 100 g/l
3) počet trombocytů ł 100 x 109/l
B jsou splněny podmínky 1, 2 a 3 8
1) počet postižených oblastí ł 3,
2) koncentrace hemoglobinu ł 100 g/l,
3) počet trombocytů ł 100 x 109/l,
C bez ohledu na organomegalii je splněna
podmínka 1 nebo obě podmínky: 2
1) koncentrace hemoglobinu < 100 g/l
2) počet trombocytů < 100 x 109/l
Definice postižených oblastí:
1) uzliny hlavy a krku a lymfatická tkáň Waldeyerova okruhu,
2) uninebo bilaterální postižení axilárních uzlin,
3) uninebo bilaterální postižení tříselných a povrchových femorálních uzlin,
4) hmatná zvětšená slezina,
5) hmatná zvětšená játra.
Ohodnoťte tento článek!