Tabulka 23

Tab. 2 – Léky používané k verzi fibrilace/flutteru síní a udržení sinusového rytmu
Verze na SR Udržení SR
Antiarytmika tř. Ia
ajmalin 1 mg/kg/5 min i. v.
chinidin 400 mg + 200 mg každé 4 h. p. o. 200–600 mg p. o./den
Antiarytmika tř. Ic
propafenon 1–2 mg/kg/5–10 min 450–900 mg p. o./den
600 mg p. o.
Antiarytmika tř. III
sotalol 20–40 mg i. v./5 min 160–480 mg p. o./den
amiodaron 5 mg/kg/3 min i. v. 200 mg/den
0,8–1 g denně 5–10 dní
Ohodnoťte tento článek!