Tabulka 24

Tab. 6 – „National Cancer Institute Working Group“ kritéria pro zahájení léčby B-CLL.
1. Je přítomen minimálně jeden z následujících klinických symptomů:
a) úbytek hmotnosti ł10 % za půl roku,
b) značná malátnost a slabost, zabraňující ve vykonávání běžné denní činnosti a práce,
c) neinfekční teploty trvající déle než 2 týdny,
d) noční pocení bez přítomnosti infekce.
2. Postupné zhoršování krvetvorby, rozvoj nebo zhoršování anémie nebo trombocytopenie.
3. Autoimunní anémie nebo trombocytopenie neúspěšně léčená glukokortikoidy.
4. Masivní splenomegalie (slezina přesahuje oblouk žeberní o > 6 cm) nebo progrese splenomegalie .
5. Masivní pakety uzlin, ł 10 cm v nejdelším průměru, nebo progrese lymfadenopatie.
6. Progrese lymfocytózy se vzestupem počtu lymfocytů o > 50 % za 2 měsíce nebo předpokládaný zdvojovací čas kratší než 6 měsíců.
Ohodnoťte tento článek!