Tabulka 24

Tab. 4 – Látky vyvolávající malokapénkovou
jaterní steatózu
amiodaron ibuprofen
L-asparagináza tetracyklin a i.v. deriváty
kyselina acetylosalicylová perhexilin
etanol valproat
Ohodnoťte tento článek!