Tabulka 24

Tab. 2 – Vhodné dávkování ve vztahu k příslušnému věku
Lék (poločas Minimální Dávkování
vylučování) doporučený věk
Alprazolam 18 let (v indikovaných viz v textu
(12–15 h) případech i u mladších
adolescentů, srov. přísl.
kapitolu)
Chlordiazepoxid 6 let 5 mg 2x – 4x
(24–48 h) denně, max.
30 mg/den
Klonazepam není specifikováno viz v textu
(18–50 h) (anxieta ap.)
Klorazepat 9 let Pro děti mezi
(Tranxene) 9–12 lety je
(asi 48 h) max. počáteční
dávka 7,5 mg
2x denně. Max.
týdenní zvýšení
o 7,5 mg. Celková
max. dávka 60 mg.
Diazepam 6 měsíců 0,1–0,3 mg/kg/den
(30–60 h) pro nejmladší
a mladší děti. Dětem
nad 7 let 1–2 mg
3x–4x denně, jinak
je nutné dávku titrovat
dle snášenlivosti.
Flurazepam 15 let 15–30 mg večer
(47–100 h)
Oxazepam 6 let Obvyklé dávkování:
(5,7–10 h) u dětí není stanoveno.
Je nutno začínat
s nízkými dávkami.
U adolescentů max.
20 mg 3x denně,
výjimečně více.
U dětí většinou
jen výjimečně.
Začínáme s dávkou
okolo 5 mg.
Triazolam 18 let 0,125–0,25 mg
Ohodnoťte tento článek!