Tabulka 24

Tab. 2 – Přehled rizikových faktorů karcinomu prsu
Rizikový faktor Relativní riziko
Atypická hyperplazie post/premenopauzálně 4–6
Životní region (Severní Amerika, Evropa proti Asii) 4–5
Karcinom prsu v osobní anamnéze 2– 4
Radiace působící na oblast hrudníku v mladém věku 2–4
Nuliparita nebo porod po 35. roce života 2–3
Menopauza po 55. roce proti menopauze před 45. rokem 2
RA ca ovaria u přímých a prsu u nepřímých příbuzných 1,5–2
Menarche před 12. rokem proti menarche po 15. roce 1,5
Vyšší socioekonomické postavení, BMI pod 25 premenopauzálně,
Ohodnoťte tento článek!