Tabulka 24

Tab. 1 – Klinická stadia jaterní encefalopatie
Stupeň Klinický obraz
I Mírná zmatenost, euforie či deprese, snížená pozornost, zpomalené myšlení, zvýšená dráždivost, porucha spánkového režimu
II Spavost, letargie, výrazná porucha schopnosti řešit mentální úlohy, zjevné změny osobnosti, neadekvátní chování, přechodná dezorientace
III Somnolence, neschopnost řešit mentální úlohy,
dezorientace místem i časem, značná zmatenost, amnézie, nesrozumitelná řeč
Ohodnoťte tento článek!