Tabulka 24

Tab. 3 – Rizikové faktory tromboembolických komplikací
fibrilace síní
věk nad 65 let
diabetes mellitus
hypertenzní nemoc
ischemická cévní mozková příhoda v anamnéze
Ohodnoťte tento článek!