Tabulka 24

Tab. 1 – Průměrné T-skóre u post meno pauzálních žen ve věku 50–79 let a procento osteoporózy na různých lokalitách
T-skóre % osteoporózy
BMD prstů –0,7 4,1
BMD os calcis –0,7 4,1
QUI os calcis (Sahara) –0,7 4,1
Femur BMD (trochanter) –0,8 4,4
Total body BMD –1,1 9,4
Femur BMD (Total) –1,1 9,6
Páteř BMD (AP projekce) –1,3 14,2
Femur BMD (krček) –1,3 15,3
Os Calcis Stiffness (Achilles) –1,4 16,4
Radius BMD 33 % –1,3 17,8
Radius BMD (Distal) –1,3 18,2
Femur BMD (Ward) –1,8 26,7
Ohodnoťte tento článek!