Tabulka 25

Tab. 3 – Lékové interakce diazepamu
Interagující Mechanismus Důsledek
léčivo interakce
isoniazid enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
rifampicin enzymatická indukce zkrácení
t1/2 diazepamu
ciprofloxacin enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
heparin snížení plazmatické zvýšení koncentrace
vazebnosti diazepamu volného diazepamu
fluoxetin nejasný zvýšení koncentrace
diazepamu v plazmě
lithium nejasný hypotermie (vzácně)
karbamazepin enzymatická indukce zkrácení
t1/2 diazepamu
fenobarbital
fenytoin
natrii vytěsnění z vazby zvýšení koncentrace
valproas na plazmatické volného diazepamu
bílkoviny v plazmě
ketokonazol enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
propranolol enzymatická inhibice prodloužení
metoprolol t1/2 diazepamu
digoxin nejasný prodloužení
t1/2 diazepamu
disulfiram enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
cimetidin enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
(výrazné)
+ prodloužení
t1/2
demethyldiazepamu
metoklopramid zvýšená motilita GIT rychlejší vstřebávání
diazepamu
omeprazol enzymatická inhibice prodloužení
t1/2 diazepamu
výrazné)
? + prodloužení
t1/2
demethyldiazepamu
levodopa nejasný reverzibilní zhoršení
parkinsonismu
opioidy sumace útlumu CNS těžký respirační útlum,
náhlá hypotenze
perorální enzymatická inhibice prodloužení
kontraceptiva + možná i ovlivnění vstře- t1/2 diazepamu
bávání diazepamu z GIT
penicillamin nejasný zhoršení flebitidy
(p. o.) po i. v. diazepamu
myorelaxancia potenciace potenciace
nervosvalové blokády myorelaxačního účinku
papaverin nejasný diazepam i. v. navodil
(intrakavernózně) prolongovanou erekci
kouření tabáku enzymatická indukce zkrácení
t1/2 diazepamu,
zmenšení ospalosti
po diazepamu
aminofylin blokáda adenozinových odstranění sedace
Ohodnoťte tento článek!