Tabulka 25

Tab. 3 – Fáze buněčného cyklu, jejich funkce a délka
Fáze cyklu Charakteristické změny Délka buněčné fáze
G1 Syntéza enzymů pro dělení Různá
S Zdvojení obsahu komponent DNA 10–20 h
G2 Syntéza proteinů potřebných pro mitózu 2–10 h
M Buněčné dělení (4 fáze) 30–60 min
Ohodnoťte tento článek!