Tabulka 25

Tab. 2 – Kritéria k hospitalizaci
Věk nad 60 let
Dechová frekvence nad 30/min, tachykardie nad 140/min, hypotenze pod 90 torr systoly a/nebo pod 60 diastoly
Zmatenost
Postižení více laloků dle skiagramu hrudníku
Respirační insuficience
Závažné laboratorní odchylky (leukocyty pod 4000/mm3, leukocytóza nad
20 000/mm3, anémie, renální dysfunkce, hypalbuminémie pod 35 g/l)
Podezření na rozpadový proces
Komplikace pneumonie (absces, artritida, meningitida, endokarditida)
Jiné závažné plicní onemocnění (CHOPN, bronchiektázie, fibróza, tracheostomie, tracheobronchiální stent, karcinom plic…)
Jiné mimoplicní onemocnění (nemocní s imunodeficitem, fibrilace síní a jiné onemocnění srdce, ledvin, jater nebo diabetes mellitus)
Ohodnoťte tento článek!