Tabulka 25

Tab. 1 – Nefarmakologické metody léčby fibrilace a flutteru síní
Elektrická kardioverze
Externí
monofázický výboj
bifázický výboj
zdvojený výboj – 2 defibrilátory
Intrakardiální
bifázický výboj
Kardiostimulace
biatriální stimulace
stimulace z interatriálního septa
ostatní formy síňové stimulace
Katetrizační radiofrekvenční ablace
ablace atrioventrikulárního uzlu
ablační modifikace atrioventrikulárního vedení
Ohodnoťte tento článek!