Tabulka 25

Tab. 8 – Laboratorní symptomy DMP
hypoglykémie
hyperamonémie
metabolická acidóza
ketoacidóza
hyperketotické stavy
laktátová acidóza
metabolická alkalóza
hepatocelulární dysfunkce
hyperbilirubinémie
hyperkreatininémie
snížená koncentrace S-urey
melliturie
hyperurikémie
hypourikémie
zvýšená aktivita S-kreatinkinázy
hypotriacylglycerolémie
hypertriacylglycerolémie
hypocholesterolémie
hypercholesterolémie
myoglobinurie
neutropenie
trombocytopenie
anémie megaloblastická
Ohodnoťte tento článek!