Tabulka 26

Tab. 8 – Imunofenotyp chronických T-lymfatických onemocnění
Znak LGLL LGLL SS/MF LTL T-CLL ATLL T-PLL
T-typ NL-typ
(CD3+) (CD3-)
TdT +
CD2 + + + + + +
CD3 + + + + + +
CD4 + + +/- + +
CD5 + + + + + +
CD7 + -/+ + +/- +
CD8 + + /- -/+ -/+
CD16 +/- +
CD25 -/+ +/- -/+
CD56 +/- +
CD57 + +
LGLL = large granular lymphocytic leukaemia, chronická lymfatická leukémie z velkých granulárních lymfocytů,
T-PLL = T-prolymfocytic leukaemia, chronická prolymfatická leukémie,
SS = Sézaryho syndrom,
MF = mykosis fungoides,
LTL = lymfocytární T-lymfom,
T-CLL = chronická T-lymfatická leukémie,
ATLL = adult T-cell leukaemia / lymphoma, T-lymfatické leukémie dospělých,
TdT = terminální deoxyribonukleotidyltransferáza
+ = pozitivita ve ł 90 % případů -/+ = pozitivita v < 50 % případů
Ohodnoťte tento článek!