Tabulka 26

Tab. 13 – Příklad práce s dysfunkčním schématem u pacienta s panickou poruchou
Dysfunkční schéma : Až lidé doopravdy poznají, jaký jsem, odmítnou mě.
VÝHODY NEVÝHODY
snažím se být v mnoha věcech Často lžu: předstírám, že už jsem dostudovaný, a pak se stresuji,
dobrý a dělat je co nejlíp, jestli to praskne. Vlastně musím být neustále ve střehu.
leckdy se mi to daří
jsem dobrý student, V důsledku předešlého jsem často nucen odmítnout nějakou příjemnou
mám rozsáhlé znalosti aktivitu (např. mejdan), kde by hrozilo moje prozrazení.
jsem uznáván svými učiteli Mám neustále vnitřní rozpory: svoji budoucí profesi spojuji s určitým
a spolužáky, mám prestiž etickým kodexem, který chci dodržovat, a zároveň permanentně lžu.
na mnoho lidí dělám dojem Pravděpodobně se ochuzuji o možnosti seznámení se zajímavými
sebevědomého, úspěšného, dívkami. Co kdyby mě prohlédly?
silného člověka, kterého nic nerozhází
Seznamuji se s podřadnými dívkami. Mám tak navrch, ale není to plnohodnotný vztah. Z dlouhodobého hlediska to vlastně snižuje moji sebeúctu.
Konstruktivnější pohled (modifikace schématu): Je možné, že kdyby lidé o mně znali celou pravdu, nevzbudil bych hned takový obdiv, nebo by si mě vážili o trochu méně. Důležitější je, že bych to byl já bez masky a strachu z prozrazení.
Co by to změnilo v mém životě: Nemusel bych lhát a být neustále v napětí. Byl bych vyrovnanější, prožíval bych méně stresu a měl větší životní pohodu. Víc bych si sebe vážil.
Ohodnoťte tento článek!