Tabulka 26

Tab. 4 – Symptomatika a léčba
úzkostných poruch
Název poruchy Zkratka Specifický Léčba
poruchy příznak
panická porucha PD urgentní strach SSRI, KBT,
ze smrti, event. závaž- alprazolam
ného somatického (3–5 mg)
onemocnění (infarkt vysokopotentní
myokardu, dechová benzodiazepiny
nedostatečnost ap.)
agorafobie AD fobie je vázána KBT
na místa, odkud je alprazolam
těžké uniknout (3–5 mg)
nebo získat pomoc antidepresíva
specifické fobie FD strach z určitých expoziční
situací či objektů léčba,
relaxace;
benzodiazepiny
jen zpočátku,
nízké dávky
generalizovaná GAD nadměrné zabírání benzodiazepiny
úzkostná se starostmi a stresu- antidepresíva
porucha jícími myšlenkami azapirony
provázené tělesnými antihistaminika
příznaky (závrať, b-blokátory
nevolnost, palpitace, *)
atd.)
sociální fobie SD strach z kontaktu KBT
s lidmi, z vystupo- antidepresíva
vání na veřejnosti, RIMA SSRI,
apod. IMAO,
alprazolam
(3–5 mg)
klonazepam
bromazepam
*) Doporučované dávky u anxiolytik v léčbě GAD
klonazepam (RIVOTRIL, ANTELEPSIN) v dávce 0,5–8 mg na den (vhodné nízké dávkování)
diazepam (SEDUXEN, FAUSTAN, VALIUM, APAURIN) v dávce 5–30 mg, optimum 5–10 mg na den
oxazepam (OXAZEPAM) v dávce 3x 10 mg až 3x 20 mg na den
medazepam (RUDOTEL) v dávce 10–60 mg na den
bromazepam (LEXAURIN, LEXOTANIL) v dávce 3–18 mg na den
Ohodnoťte tento článek!