Tabulka 26

Tab. 4 – Vztah mezi stadiem TNM a pětiletým a desetiletým přežitím
TNM stadium 5leté přežití 10leté přežití 10leté přežití *
Stadium I 87 % 78 % 88 %
Stadium II 68 % 52 % 66 %
Stadium III 41 % 28 % 36 %
Stadium IV 10 % 0 % 7 %
* interval přežití u žen léčených lokálně (chirurgie, axilární lymfonodektomie a radioterapie) se systémovou adjuvantní terapií
Podle: American Joint Committee for Cancer Staging and End Results, 1983 a Clinical Highlights from the National Cancer Data Base
Ohodnoťte tento článek!