Tabulka 26

Tab. 3 – Kritéria k přijetí na JIP
Porucha vědomí
Příznaky šoku
Závažná respirační insuficience
(pO2 pod 8 kPa při léčbě kyslíkem, hyperkapnie – pCO2 nad 6,4 kPa)
Renální selhání a metabolický rozvrat
Ohodnoťte tento článek!