Tabulka 26

Tab. 2 – Možnosti prevence embolie u kardioverze fibrilace/flutteru síní
FS/FLS kratší než 48 h kardioverze bez antikoagulace
FS/FLS delší než 48 h kardioverze po 3týdenní
perorální antikoagulaci
kardioverze po vyloučení
trombu TEE
4týdenní perorální antikoagulace
Ohodnoťte tento článek!