Tabulka 26

Tab. 2 – Základní charakteristika chlamydiových druhů
Druh Přirozený hostitel Primární onemocnění člověka Sérotypy
C. trachomatis člověk trachom A, B, Ba, C
lymphogranuloma venereum L1, L2, La2, L3
jiné oční a urogenitální
infekce
D–K
neonatální infekce
(konjunktivitida, dohromady t. č.
otitida, pneumonie) 18 sérotypů
C. pneumoniae člověk záněty dolních, méně často pouze
horních dýchacích cest 1 sérotyp
C. psittaci ptáci záněty dýchacích cest mnoho
(ornitóza, psitakóza) sérotypů
savci placentitida
C. pecorum ptáci, savci přenos na člověka je možný
Ohodnoťte tento článek!