Tabulka 27

Tab. X – Kritéria léčebné odpovědi B-CLL
hodnocený parametr
kritéria NCI WG
kritéria IWCLL
1. kompletní remise nemoci – splněny musí být bod 1.1 až 1.8, pokud jsou definovány
1.1 velikost uzlin, normální, pro účely klinických studií normální
1.2 velikost sleziny a jater. se vyžaduje potvrzení
zobrazovacími metodami
1.3 symptomy nemoci žádné žádné
1.4 počet lymfocytů v perif. krvi ˛ 4,0 x 109 /l < 4,0 x 109 /l
1.5 počet polymorfonukleárů v perif. krvi ł1,5 x 109 /l > 1,5 x 109 /l
1.6 počet trombocytů v perif. krvi > 100 x 109 /l > 100 x 109 /l
1.7 koncentrace hemoglobinu > 110 g/l(bez transfuzí) není definováno
1.8 cytologické a histologické provádí se po 2 měsících trvání lymfocytů < 30 %, je
hodnocení kostní dřeně uvedených parametrů CR, přípustná přítomnost
počet lymfocytů < 30 % lymfocytárních nodulů
lymfoidní noduly nepřítomny nebo fokálních infiltrátů
2. Parciální remise nemoci – dle NCI WG musí být splněny body 2.1, 2.2, 2.3 a 2.7 a nejméně jeden z bodů označených 2.4, 2.5 a 2.6.
2.1 velikost uzlin ˛ 50 % vychozích rozměrů posunutí do nižšího sta-
dia je jedinou podmínkou
2.2: velikost sleziny a jater ˛ 50 % výchozích rozměrů
2.3 počet lymfocytů v perif. krvi ˛ 50 % výchozí hodnoty
2.4 počet neutrofilů v perif. krvi ł 1,5 x 109 /l, nebo vzestup o ł 50 %
2.5 počet trombocytů v perif. krvi > 100.x 109 /l, nebo vzestup o ł 50 %
2.6 koncentrace hemoglobinu > 110 g/l nebo vzestup o ł 50 % bez transfuzí
2.7 trvání léčebné odpovědi Minimální délka léčba léčebné není definováno
odpovědi, aby byl stav hodnocen
jako CR či PR, je 2 měsíce
NCI WG = National Cancer Institute sponsored Working Group
Ohodnoťte tento článek!