Tabulka 27

Tab. 3 – Léčba hypertenze starších osob
– procento nemocných v placebové skupině s antihypertenzní léčbou
Studie procento nemocných v placebové
skupině léčené aktivní léčbou
studie STOP (19) 22 %
studie SHEP (20) 44 %
studie MRC (18) 53 %
Procento hypertoniků, kteří nesetrvali na své léčbě:
studie MRC
48 % ve skupině léčené diuretiky,
63 % ve skupině léčené beta-blokátory,
53 % v placebové skupině.
Ohodnoťte tento článek!