Tabulka 27

Tab. 5 – Přehled prognostických faktorů karcinomu prsu
Faktor Nízké riziko Vysoké riziko
Velikost tumoru pod 2,0 cm nad 2,0 cm
Stav lymfatických uzlin negativní pozitivní
Typ nádoru tubulární, papilární všechny ostatní
medulární, koloidní
Histologický grade dobře diferencovaný špatně diferencovaný
Estrogenové receptory pozitivní negativní
Jaderný grade dobrý – diferencovaný špatný – nediferencovaný
S-fáze, mitotický index nízký vysoký
Obsah DNA diploidní aneuploidní
Receptor EGF negativní pozitivní
Amplifikace Her-2/Neu chybí přítomná
Ohodnoťte tento článek!